Relació de decrets


Relació de decrets per l’exercici 2020

Data adjudicació Núm. decret Descripció de l’acció
15/01/20 01/2020 Decret resolució final reclamació aigua J.J.
15/01/20 02/2002 Decret resolució final reclamació aigua J.M.
15/01/20 03/2020 Adjudicació inicial del contracte d’obres del talús situat al camí de la presa de Susqueda.
17/01/20 04/2020 Delegació de les funcions d’alcaldia.
23/01/20 05/2020 Aprovació del pla de seguretat i salut del Castell de Fornils.
25/01/20 06/2020 Adjudicació del contracte per fer millores al camí de Coll de Condreu.
25/01/20 07/2020 Renúncia  a les obres  de consolidació  del Castell  de  Fornils  i sol·licitud de documentació per aplicar criteris de desempat.
27/01/20 08/2020 Convocatòria del ple ordinari 1/2020.
30/01/20 09/2020 Calendari fiscal exercici 2020.
30/01/20 10/2020 Adjudicació del contracte per posar inclinòmetres a la carretera de Condreu al Far.
04/02/20 11/2020 Delegació de les funcions d’alcaldia.
12/02/20 12/2020 Resolució petició de llicències per part de J.M.
12/02/20 13/2020 Aprovació del pla de seguretat i salut del talús situat al camí de la presa de Susqueda.
15/02/20 14/2020 Sol·licitud assistència tècnica en la redacció del projecte de les obres d’emergències.
21/02/20 15/2020 Adjudicació de les obres de la xarxa d’aigua potable del veïnat del Coll.
25/02/20 16/2020 Resposta informe inspecció rural E.E.
25/02/20 17/2020 Resposta informe inspecció rural E.S.
26/02/20 18/2020 Sol·licitud subvenció ajut temporal Glòria al Ministerio del Interior.
03/03/20 19/2020 Adjudicació del contracte per netejar el dipòsit del veïnat de St. Martí Sacalm.
03/03/20 20/2020 Adjudicació del contracte per netejar el dipòsit del veïnat del Far.
03/03/20 21/2020 Adjudicació del contracte per netejar els dipòsits del veïnat el Coll.
03/03/20 22/2020 Adjudicació del contracte d’obres de consolidació del Castell de Fornils. Fase 1.
03/03/20 23/2020 Declarant deserta l’obra de consolidació del Castell de Fornils. Fase 1.
10/03/20 24/2020 Baixa del senyor D.M. del padró d’habitants municipal.
10/03/20 25/2020 Baixa de la senyora E.I. del padró d’habitants municipal.
10/03/20 26/2020 Baixa del senyor J.B. del padró d’habitants municipal.
11/03/20 27/2020 Concórrer a la subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica (XSLPE).
13/03/20 28/2020 Contractació de 3 reportatges a la revista M.P.M. durant l’exercici 2020.
16/03/20 29/2020 Concórrer a la subvenció de monuments de la diputació de Girona.
16/03/20 30/2020 Interrupció del procediment de selecció d’un agutzil.
18/03/20 31/2020 Aprovació del pla de seguretat i salut per les obres de consolidació del Castell de Fornils.
18/03/20 32/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició d’una emissora xarxa rescat.
23/03/20 33/2020 Decret dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.
25/03/20 34/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de gots de la Susqueda Camina.
25/03/20 35/2020 Adjudicació del contracte per la recollida de la minideixalleria del Far.
27/03/20 36/2020 Adjudicació del contracte per dur a terme actuacions d’arranjament de camins veïnals: formigonat de dos trams de camins al veïnat del Coll.
27/03/20 37/2020 Mesures econòmiques excepcionals per fer front a la COVID-19.
27/03/20 38/2020 Aprovant pla bàsic d’emergències municipals.
03/04/20 39/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de tasses.
09/04/20 40/2020 Adjudicació del contracte del servei d’instal·lació de reemissors als veïnats del municipi de Susqueda.
16/04/20 41/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició d’una emissora portàtil Motorola Tetra per a Xarxa Rescat.
17/04/20 42/2020 Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019.
17/04/20 43/2020 Atorgament llicència d’obres de conservació de la coberta de la finca E.C.
18/04/20 44/2020 Adhesió al servei de videoconferència Localretmeet.
20/04/20 45/2020 Participació a l’associació Catalana de municipis.
21/04/20 46/2020 Decret erroni.
23/04/20 47/2020 Convocatòria ple ordinari abril.
28/04/20 48/2020 Sol·licitud de pròrroga per justificar la subvenció de dinamització territorial.
30/04/20 49/2020 Concurrència fons de cooperació econòmica i cultural 2020.
30/04/20 50/2020 Incorporació romanents MC 01/2020.
08/05/20 51/2020 Requeriment Endesa per la llicència d’obres a la carretera del Pasteral.
10/05/20 52/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de retolació vial.
10/05/20 53/2020 Adhesió al pacte de municipis de Catalunya per l’auto-confinament preventiu.
11/05/20 54/2020 Contractació del servei d’assegurances.
12/05/20 55/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de rètols hidrants.
12/05/20 56/2020 Adjudicació del contracte de subministrament d’una font d’aigua en règim de lloguer.
14/05/20 57/2020 Mesures fiscals i tributàries Covid 19.
20/05/20 58/2020 Adjudicació del contracte de recollida dels contenidors de l’embassament.
20/05/20 59/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de productes de neteja i desinfecció.
21/05/20 60/2020 Concórrer a les ajudes del Ministeri referent a les pluges de l’abril (DANA).
25/05/20 61/2020 Requeriment llicència d’obres per l’execució d’un pou de captació d’aigua a la finca de S.P.
25/05/20 62/2020 Requeriment llicència d’obres per substituir una fosa sèptica a la finca de S.P.
25/05/20 63/2020 Adjudicació de la contractació de les obres d’emergència per a l’estabilització d’un vessant esllavissat al camí del Soler.
25/05/20 64/2020 Adjudicació de la contractació de les obres d’emergència per a l’estabilització d’un vessant esllavissat al camí del Coll de Nafré.
26/05/20 65/2020 Manifest del Montseny i Les Guilleries respecte a la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura.
27/05/20 66/2020 Convocatòria ple extraordinari 02/06/2020.
27/05/20 67/2020 Compte General exercici 2019.
08/06/20 68/2020 Relació provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria de la plaça agutzil.
08/06/20 69/2020 Sol·licitud reparació coberta E.B.
08/06/20 70/2020 Mesures fiscals i tributàries Covid 19.
10/06/20 71/2020 Atorgament subvenció directa A.G.
07/07/20 72/2020 Adjudicació del contracte per desbrossar els camins del veïnat del Coll.
07/07/2020 73/2020 Adjudicació del contracte d’un grup d’animació per la festa major de Sant Martí Sacalm 2020.
07/07/20 74/2020 Concórrer a la sub. exclosa de concurrència pública per instal·lar una barrera a la carretera del pantà de Susqueda al pantà de Sau.
11/07/20 75/2020 Contractació d’una empresa per adquirir una barrera (tanca) pel camí de Susqueda-Vilanova de Sau que voreja l’embassament.
11/07/20 76/2020 Adjudicació del contracte de serveis de recollida de deixalles puntual per buidar els contenidors de l’embassament.
15/07/20 77/2020 Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selecció agutzil.
15/07/20 78/2020 Sol·licitud d’autorització d’obres a la carretera de la presa de Susqueda al Pasteral.
15/07/20 79/2020 Sol·licitud de reparació de la coberta E.B.
15/07/20 80/2020 Sol·licitud de renovació del paviment de la terrassa de l’habitatge L.A.
16/07/20 81/2020 Delegació funcions d’alcaldia.
22/07/20 82/2020 Adjudicació del contracte d’una empresa perquè ens subministri banderes.
22/07/20 83/2020 Adjudicació del contracte d’una empresa per confeccionar i adquirir 19 cistells.
24/07/20 84/2020 Acord per sol·licitar la subvenció a la diputació de Girona pels danys causats pel temporal Glòria.
28/07/20 85/2020 Convocatòria de ple ordinari 31 de juliol de 2020.
31/07/20 86/2020 Adjudicació del contracte per adquirir 19 caixes de galetes.
31/07/20 87/2020 Adjudicació del contracte per adquirir 100 exemplars de l’agenda Almanac del Cordill 2021.
31/07/20 88/2020 Adjudicació del contracte per adquirir 3 lectors de TCAT.
03/08/20 89/2020 Adjudicació del contracte per adquirir material d’oficina.
04/08/20 90/2020 Adjudicació del contracte per muntar la tanca al camí del pantà de Susqueda al pantà de Sau.
04/08/20 91/2020 Adjudicació del contracte per adquirir un ordinador portàtil.
04/08/20 92/2020 Adjudicació de la plaça d’Agutzil.
04/08/20 93/2020 Sol·licitud de la llicència d’obres de reconstrucció E.E.
04/08/20 94/2020 Adjudicació del contracte de lloguer d’un autocar pel dia 18 d’octubre que es durà a terme la sortida veïnal.
05/08/20 95/2020 Adjudicació del contracte per comprar monitors d’ordinador per les oficines de l’ajuntament.
05/08/20 96/2020 Requeriment llicència d’obres per la substitució de la fosa sèptica a la finca S.P.
06/08/20 97/2020 Contractació en règim de personal laboral fix per temps indefinit l’agutzil.
06/08/20 98/2020 Sol·licitud d’obres de construcció d’un pou per a captació aigua.
13/08/20 99/2020 Adjudicació del contracte per adquirir un màstil pel despatx d’alcaldia.
14/08/20 100/2020 Contractació d’un tècnic perquè realitzi la direcció d’obra i coordinació de la instal·lació de càmeres de videovigilància.
14/08/20 101/2020 Contractació d’una empresa perquè ens subministri columnes per col·locar les càmeres de videovigilància.
14/08/20 102/2020 Contractant una empresa perquè ens subministri bancs exteriors.
22/08/20 103/2020 Adjudicació del contracte per repassar les pistes forestals del municipi de Susqueda.
22/08/20 104/2020 Adjudicació del contracte d’adquisició de mascaretes personalitzades.
22/08/20 105/2020 Adjudicació del contracte per arranjar el camí de les Roques Encantades.
22/08/20 106/2020 Adjudicació del contracte per arranjar les esllavissades al camí de Ca La Gallussa.
22/08/20 107/2020 Adjudicació del contracte d’obres d’instal·lació d’un sistema d’alarmes mitjançant lectors ALPR i CTTV pel Control de Seguretat Ciutadana.
26/08/20 108/2020 Autorització per arranjar el camí del Pont de Querós.
26/08/20 109/2020 Adhesió a l’associació Espanyola contra el Càncer (AECC).
01/09/20 110/2020 Adjudicació del contracte de serveis per fer una escullera passat el mirador de la presa de Susqueda.
01/09/20 111/2020 Adjudicació del contracte de serveis per encofrar a l’arribada de Ca La Gallussa.
01/09/20 112/2020 Adjudicació del contracte de subministrament de 5 senyals de trànsit.
01/09/20 113/2020 Adjudicació del contracte de subministrament per comprar roba de treball per l’agutzil de Susqueda.
01/09/20 114/2020 Adjudicació del contracte de serveis per imprimir 100 exemplars del butlletí municipal.
06/09/20 115/2020 Adjudicació del contracte de serveis per arranjar corriols del municipi.
10/09/20 116/2020 Modificació de crèdit 03-2020.
14/09/20 117/2020 Suspensió dels serveis artístics de la festa Major de Sant Martí Sacalm.
16/09/20 118/2020 Adjudicació del contracte de compra d’eines i material per a l’agutzil.
16/09/20 119/2020 Adjudicació del contracte de serveis per la recollida de voluminosos al veïnat del Coll i de Sant Martí Sacalm.
16/09/20 120/2020 Licitació de la 2na i 3ra fase de les obres de consolidació del castell de Fornils.
18/09/20 121/2020 Desestimació de la petició efectuada pel senyor R.D.A.
23/09/20 122/2020 Convocatòria del ple extraordinari de data 24/09/2020.
28/09/20 123/2020 Delegació de vot a l’assemblea general del Consorci del Ter a data 30 de setembre de 2020.
29/09/20 124/2020 Consignació costes processals.
30/09/20 125/2020 Adquisició vehicle municipal.
01/10/20 126/2020 Suspensió del termini de resolució de les obres de la finca M.E.
09/10/20 127/2020 Contractació de serveis per arranjar les teulades dels dipòsits del Veïnat del Coll.
09/10/20 128/2020 Contractació de subministres: retolació vial.
09/10/20 129/2020 Participació al consorci Localret durant l’anualitat 2020.
09/10/20 130/2020 denúncia vehicle abandonat.
09/10/20 131/2020 Contractació del servei de protecció de dades.
09/10/20 132/2020 Desestimant la reclamació del Sr. R.D.A.
09/10/20 133/2020 Requeriment de documentació finca L.J.
09/10/20 134/2020 Adjudicació incial de la fase 2 i 3 de consolidació del Castell de Fornils.
18/10/20 135/2020 Contractació de subministres: adquisició de banderes.
18/10/20 136/2020 Contractació del servei eBando
18/10/20 137/2020 Contractació coordinació de seguretat i salut de la 2na fase del Castell de Fornils.
18/10/20 138/2020 Contractació de servei de neteja i manteniment del ventilador de la llar de foc del Local.
18/10/20 139/2020 Autorització de camins d’ús públic als caçadors.
27/10/20 140/2020 Contractació de subministraments: postal de Susqueda #ARitmeDeVida
27/10/20 141/2020 Licitació parcs infantils
27/10/20 142/2020 Contractació de subministres: Calendaris de butxaca 2021
27/10/20 143/2020 Contractació de subministres: Calendaris de sobretaula 2021
28/10/20 144/2020 Convocatòria ple ordinari de data 30/10/2020.
06/11/20 145/2020 Aprovació del pla de seguretat i salut del castell de Fornils fase 2 i 3.
16/11/20 146/2020 Delegació de les funcions d’alcaldia
19/11/20 147/2020 Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils.
24/11/20 148/2020 Contractació de subministres: Columna per a càmeres de videovigilància.
24/11/20 149/2020 Contractació de subministres: Material per a l’agutzil
24/11/20 150/2020 Contractació de subministres: Adquisició 100 pins de l’escut de l’Ajuntament.
25/11/20 151/2020 Contractació de serveis de consultoria.
25/11/20 152/2020 Sol·licitud pla de serveis a medi ambient.
27/11/20 153/2020 Revocació de la delegació de funcions d’alcaldia.
30/11/20 154/2020 Acord per sol·licitar una subvenció exclosa de concurrència pública per a actuacions de millora al camí de Coll de Nafré a l’embassament de Susqueda.
04/12/20 155/2020 Contractació de subministres: Adquisició sal desgel.
04/12/20 156/2020 Adquisició sobres de l’escut de l’Ajuntament i jutjat de pau.
16/12/20 157/2020 Conveni de cooperació entre el CCSelva i l’Agència tributària de Catalunya.
16/12/20 158/2020 Denegació llicència M.C.B.S.
16/12/20 159/2020 Atorgament llicència finca S.P.
16/12/20 160/2020 Redacció del projecte de desplegament de fibra òptica.
22/12/20 161/2020 Atorgament llicència legalització finca E.S.
28/12/20 162/2020 Convocatòria ple extraordinari urgent.
28/12/20 163/2020 Calendari fiscal 2021.
28/12/20 164/2020 Pressupost municipal per l’exercici 2021.
29/12/20 165/2020 Decret modificació de crèdit 6/2020

*La relació de decrets s’actualiza al final de cada trimestre.