Relació de decrets


Relació de decrets per l’exercici 2021

Feu clic aquí per visualitzar la relació de decrets de l’anualitat 2021

Relació de decrets per l’exercici 2020

Feu clic aquí per visualitzar la relació de decrets de l’anualitat 2020

*La relació de decrets s’actualiza al final de cada trimestre.