Relació de decrets


Relació de decrets per l’exercici 2021

Feu clic aquí per visualitzar la relació de decrets de l’anualitat 2021

.

Relació de decrets per l’exercici 2020

Feu clic aquí per visualitzar la relació de decrets de l’anualitat 2020

*La relació de decrets s’actualiza al final de cada trimestre.