Subvencions

.

EXERCICI 2021

  • SUBVENCIONS REBUDES:
Subvenció Acció Òrgan Import concedit
Fons de cooperació econòmica i cultural 2021 · Despeses culturals
(Festes i aplecs)

· Despeses corrents
(Recollida i gestió de residus)
· Noves tecnologies
(Renovació maquinari)
· Camins
(Millora camins municipals)
· Inversions
(Creació i instal·lació d’una barana al mirador del Far)
Diputació de Girona · 3.076,50€
· 15.000,00€
· 596,78€
· 3.000,00€
· 25.948,25€
Subvenció Participació Ciutadana 3ra edició del “Susqueda participa” Diputació de Girona 4.818,83€
Sol·licitud de subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria Sol. Assistència i cooperació per actuacions motivades pel temporal Glòria

Diputació de Girona

.

34.009,57€
Subv. per la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial Consolidació del Castell de Fornils (Fase 3) Diputació de Girona 28.200,00€
Subvenció Dipsalut PT14 Cloració dels dipòsits d’aigua del veïnat del Coll Diputació de Girona (Dipsalut) 19.999,99€
Subvenció Jutjat de Pau 2021 Jutjat de pau 2021 Generalitat de Catalunya 400,00€

.

  • SUBVENCIONS ATORGADES:
Tipologia Destinatari
Subvenció nominativa per l’organització del Salt Kayak Festival 2021. Club Piragüisme Salt-Ter

.

.

EXERCICI 2020

  • SUBVENCIONS REBUDES:
Subvenció Acció Òrgan Import concedit
Fons de cooperació econòmica i cultural 2020 · Despeses culturals
(Festes i aplecs)

· Despeses corrents
(Recollida i gestió de residus)
· Noves tecnologies
(Renovació maquinari)
· Camins
(Millora camins municipals)
· Inversions
(Adequació de la zona de contenidors i instal·lació de remissors)

Diputació de Girona

· 312,18€
· 13.975,08€
· 570,10€
· 3.000,00€
· 18.974,12€
Subv. per la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial Consolidació del Castell de Fornils (Fase 2) Diputació de Girona 32.880,00€
Subvenció exclosa de concurrència pública Instal·lar una barrera a la carretera del pantà de Susqueda al pantà de Sau Diputació de Girona 2.314,00€
Subvenció exclosa de concurrència pública Actuacions d’acondicionament, reposició i millora del camí de coll de Nafrè a l’embassament de Susqueda Diputació de Girona 40.000,00€
Subvenció Jutjat de Pau 2020 Jutjat de pau 2020 Generalitat de Catalunya

400,00€

.

  • SUBVENCIONS ATORGADES:
Tipologia Destinatari
Subvenció directa per alimentació. A.G.

.

.
.

EXERCICI 2019

Subvenció Acció Òrgan Import

Subvenció exclosa de concurrència pública

.

Actuacions de protecció i estabilització d’un talús al camí de la presa de Susqueda a Coll de Nafré.

.

Diputació de Girona

.

50.000€

.

Restauració i conservació d’immobles d’interes patrimonial 2019

.

Consolidació del Castell de Fornils. Fase 1.

.

Diputació de Girona

.

44.200€

.

Subv. per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional

.

Actuacions en camins de xarxes veïnals; estabilització de talussos esllavissats.

.

Diputació de Girona

.

7.665,98€

.

Subvenció de participació ciutadana (exclosa de concurrència pública)

.

El nou relat de Susqueda: un projecte de participació ciutadana i comunicacio transformativa.

.

Diputació de Girona

.

3.709,88€

.

Subvencions de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals gironins

.

Ajut al Susquedenc: J.M.V.

.

Diputació de Girona

.

200,00€

.

Jutjat de pau 2019

.

Jutjat de pau 2019

.

Generalitat de Catalunya

.

400,00€

.

Fons de cooperació econòmica i cultural 2019

.

· Despeses culturals
(Festes i aplecs)

· Despeses corrents
(Recollida i gestió de residus)
· Noves tecnologies
(Renovació maquinari)
· Camins
(Millora camins municipals)
· Inversions
(Millora d’un tram del camí de Coll de Nafré a Sant Benet)

.

Diputació de Girona

.

6.696,75€

8.264,05€

570,10€

3.000,00€

29.684,20€

.

Subvenció dinamització territorial 2018-2019

.

Instal·lació d’equips de telegestió de cloradors, estabilització d’un talús, reactivació de l’economia local.

.

Generalitat de Catalunya

.

39.708,48€

.

.

.

*Durant l’any 2019 no s’han atorgat subvencions.