Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 180-0 Edicte: 8158 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 166-0 Edicte: 7690 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7455 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7178 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de dos projectes d'obra local ordinària
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7176 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Informació pública del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7150 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6814 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6347 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions d'Alcaldia del 9 al 14 de juliol de 2022, ambdós inclosos
Exercici: 2022 Bop: 131-0 Edicte: 6200 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Convocatòria per a l'elecció de jutge de pau substitut
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6161 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Exposició pública del Compte General de l'exercici 2021