Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1972 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 964 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 886 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Acaldia (6 - 9 de gener 2020)
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 885 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per cobrir una plaça d'agutzil
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 884 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10033 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'esmena d'error
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9706 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9385 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial del projecte de protecció i estabilització d'un talús en el camí de la presa de Susqueda a Coll de Nafré
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8253 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7332 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit