Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7774 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7713 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7217 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del Pla d'ordenació d'accessos i de l'ús públic de les zones naturals del municipi de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7200 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7093 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del Reglament regulador de l'accés motoritzat als camins rurals del municipi de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7159 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7054 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7053 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7052 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de la modificació de l'Annex 2 de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora dels preus públics del municipi de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 7050 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2021