Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 71 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de les funcions d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11064 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11063 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10598 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10290 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Modificació de l'Annex 4 i 5 de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del municipi de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10248 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Contractació d'un conserge per a la sala de les columnes en règim laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9627 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9073 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció d'un/a conserge per a l'acompanyament a les visites de la sala de les columnes de la presa de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8894 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del Pla d'ordenació d'accessos i de l'ús públic de les zones naturals del municipi de Susqueda
Exercici: 2021 Bop: 203-0 Edicte: 8704 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del Reglament regulador de l'accés motoritzat als camins rurals del municipi de Susqueda