Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5299 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions d'Alcaldia del 27 al 30 de juliol de 2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3795 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 53-0 Edicte: 1972 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 964 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 886 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Acaldia (6 - 9 de gener 2020)
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 885 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per cobrir una plaça d'agutzil
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 884 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10033 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'esmena d'error
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9706 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit