Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 532 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Susqueda
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 105 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana de Susqueda
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12031 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11575 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11519 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10823 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10656 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del projecte de consolidació del Castell de Fornils Fase 4 i 5
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9871 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9870 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9833 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de dos projectes d'obra local ordinària