Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3843 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3789 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3545 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2705 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'exposició pública del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 30-0 Edicte: 1024 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 599 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva de l'agrupació de les secretaries de Les Planes, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11069 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10160 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10155 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de les Planes d'Hostoles, Susqueda i Sant Martí de Llémena