Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5199 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4618 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4692 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4290 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Delegació de les competències de gestió de residus municipals entre l'Ajuntament de Susqueda i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3797 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'alteració de límits dels termes municipals entre Susqueda i Osor
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3757 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3805 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3804 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3428 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3058 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes