Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10033 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'esmena d'error
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9706 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9385 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial del projecte de protecció i estabilització d'un talús en el camí de la presa de Susqueda a Coll de Nafré
Exercici: 2019 Bop: 204-0 Edicte: 8253 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7332 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 154-0 Edicte: 6501 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6440 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial del projecte de consolidació del Castell de Fornils
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6059 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 116-0 Edicte: 4875 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4369 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Susqueda per a l'ús de la deixalleria municipal de la Cellera de Ter