Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 4002 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 56-0 Edicte: 2435 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 42-0 Edicte: 1779 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 5-0 Edicte: 40 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10679 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10169 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC5-2017
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9900 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 206-0 Edicte: 8838 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'inici d'expedient de renovació dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8623 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 198-0 Edicte: 8616 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal