Calendari Fiscal


Calendari fiscal 2021

Concepte               Període de cobrament                 
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)    
IVTM Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2020) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2021) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2021) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2021) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre

Calendari fiscal 2020

Concepte               Període de cobrament                 
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)
IVTM Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2019) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2020) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2020) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2020) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre