Campanyes de publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat a diferents mitjans de comunicació que fa l’Ajuntament de Susqueda.

Exercici 2021

Interessat NIF Descripció Import
GRÀFICROLL (ANNA FÀBREGA) ***7149** Impressió de les postals “Susqueda a ritme de vida”. 145,20€

HERMES COMUNICACIONS, SA

A17374547

Subscripció “El punt avui” 2021 i publicació d’anuncis. 1.452,49€

ASSOCIACIÓ DE TURISME LA SELVA

G17649245

Quota soci anualitat 2021.  214,24€

NATURA LOCAL S.L

B65959348

Quota soci anualitat 2021.  517,60€

Exercici 2020

Interessat NIF Descripció Import

HERMES COMUNICACIONS, SA

A17374547

Subscripció “El punt avui”

  1.953,87 €

RESILIENCE.EARTH, SCCL F55279665 El nou relat de Susqueda   7.163,19 €
MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA, S.L. B25814815 Publireportatge a la revista “Turisme Catalunya”   1.361,25 €
ASSOCIACIÓ DE TURISME LA SELVA G17649245 Quota soci anualitat 2020.       214,24 €
NATURA LOCAL S.L B65959348 Quota soci anualitat 2020.      605,00 €
EBANDO DIGITAL SLU B55680169 Subscripció “Ebando” 2020-2021      100,43 €
GRÀFIQUES ANGLÈS SL B17315391 Impresió del butlletí muncipal.      312,18 €
NOSOLOMEDIA, S.L. B55254619 Quota 2n trimestre 2020.              544,50 €

Exercici 2019

Interessat NIF Descripció Import
HERMES COMUNICACIONS, SA A17374547 Subscripció “El punt avui” exercici 2019   1.951,95 €
ASSOCIACIÓ DE TURISME LA SELVA G17649245 Quota soci anualitat 2019.       214,24 €
MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA, S.L. B25814815 Publireportatge a la revista “Turisme Catalunya”.      475,00 €
NATURA LOCAL S.L B65959348 Quota soci anualitat 2019.       605,00 €
IMPREMTA CALLIS, SL B17754011 Díptic Susqueda Camina.        90,75 €
NOSOLOMEDIA, S.L. B55254619 Quota 1r trimestre.      544,50 €
RÀDIO OLOT SA A28795631 Falques festa major St. Martí Sacalm.        84,70 €