Susqueda Participa (2023)


Què decidim i com estem transformant el municipi?

Posem en marxa la quarta edició dels pressupostos participatius de Susqueda. Un exercici d’aprofundiment democràtic que us permetrà decidir de forma directa el destí de 40.000€ del pressupost municipal.

A través d’aquest espai web podeu trobar tota la informació del procés degudament actualitzada, i participar activament en cadascuna de les fases del mateix. INFORMA-TE’N, PARTICIPA-HI I DECIDEIX! 

Pel que fa a les propostes guanyadores de les tres edicions de pressupostos participatius dutes a terme fins ara, l’ajuntament ja les ha executat totes amb èxit (excepte la proposta relativa a la recuperació del prat que hi ha darrera la caseta d’informació del veïnat del Coll). Per a més informació al respecte cliqueu sobre l’any de l’edició: 2018, 2019 i 2021.


On ha anat a parar la meva proposta?

Moltes gràcies per fer-nos arribar les vostres propostes! Ara els serveis tècnics estan estudiant els projectes rebuts amb l’objectiu d’analitzar-los i mirar si s’ajusten a les normes del procés.

Un cop feta aquesta anàlisi tècnica (la qual finalitzarà durant el mes d’abril) podreu consultar les propostes vàlides rebudes, és a dir, aquelles que compleixen amb les condicions del procés i que, per tant, passaran a la fase final de votació. De totes maneres, també es publicaran les propostes que s’hagin descartat i s’explicarà el motiu pel qual han quedat excloses.

Entre els mesos de juny i juliol es durà a terme la votació final. Podran votar en línia o presencialment totes les persones empadronades a Susqueda que tinguin 16 o més anys.


Qui hi pot participar i com?

 • Presentació de propostes: tothom ha pogut presentar les seves propostes individualment, en grup (amistats, família) o com a entitat entre el 6 i el 26 de febrer.
 • Anàlisi de les propostes rebudes: entre el març i l’abril el personal de l’ajuntament analitzarà totes les propostes rebudes per tal de determinar quines compleixen amb les normes del procés (vàlides) i quines no (descartades). Les propostes vàlides passaran a la fase final de votació.
 • Votació final: entre els mesos de juny i juliol es durà a terme la votació final, en la qual hi podran participar totes les persones de 16 i més anys empadronades a Susqueda. Es podrà votar en línia o presencialment

Condicions i tipus de propostes que es podien fer

Qualsevol persona que resideix, treballa o té algun vincle amb el municipi ens ha pogut fer arribar les seves propostes del 6 al 26 de febrer.


Les propostes havien de complir les següents condicions:

 1. Ser  inversions d’interès públic que no tinguessin un cost extra de manteniment i que no suposessin la contractació de  personal.
 2. Donar resposta a una necessitat concreta i ser distintes a les propostes guanyadores de les edicions anteriors.
 3. Ser de competència municipal.
 4. Ser comprensibles i tècnica i econòmicament viables.
 5. Ser legals, ambientalment sostenibles i no contradir el programa de govern i/o els plans municipals aprovats.
 6. No podien ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
 1. Cap proposta podia superar els 40.000€.

Fases del procés

 • FASE 1: del 6 al 26 de febrer tothom ens pot fer arribar les seves propostes a través d’aquesta plana web i/o mitjançant la butlleta que trobareu als díptics que repartirem casa per casa.
 • FASE 2: l’ajuntament treballarà internament les propostes rebudes per tal de verificar la seva validesa i ajustament a les normes del procés (març/abril)
 • FASE 3: votació final. Les propostes que sigui vàlides es sotmetran a votació. Podran votar en línia o de forma presencial les persones de 16 i més anys empadronades al municipi (juny/juliol).
 • FASE 5: Execució de les propostes guanyadores (2023-2024)