Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 29-0 Edicte: 1018 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovacio definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 273 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 90 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9940 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9780 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8235 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8233 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 8023 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7078 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6983 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020