Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8235 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8233 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 8023 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7078 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 6983 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6338 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Delegació de les competències de tractament dels residus entre l'Ajuntament de Susqueda i el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2020 Bop: 154-0 Edicte: 5749 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC2-2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5299 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Delegació de funcions d'Alcaldia del 27 al 30 de juliol de 2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3795 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020