Anunci d’aprovació definitiva del pla d’igualtat de l’Ajuntament de Susqueda

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 juliol de 2021 va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics.

Anunci BOP

Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Susqueda