Aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos per participar a la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius