Aprovació provisional de la modificació de l’Annex 2 de l’Ordenança Fiscal 15 Reguladora dels preus públics

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 juliol de 2021 ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics.

Anunci BOP

Annex 2 de l’ordenança dels preus públics