Exposició pública del projecte de consolidació del castell de Fornils

Es posa a exposició pública el projecte de consolicadió del castell de Fornils per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar, per escrit, les reclamacions que considerin oportunes.

 

Per consultar tant el projecte com l’edicte d’aprovació inicial cliqueu els següents enllaços.

 

Edicte de l’aprovació inicial del projecte de consolidació del castell de Fornils
Projecte de consolidació del castell de Fornils
Separata Projecte consolidacio Castell Fornils obres a licitar 2019 

 

Projecte Fornils