Inici de la fase de consultes prèvies de la nova ordenança municipal

Inici de la fase de consultes prèvies de la nova ordenança municipal reguladora del servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció contra incendis forestals

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació d’aquesta nova Ordenança al web donant compliment al que disposa l’article 133 de la LPCA i per un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació.

> Publicació: 4 de març de 2021
> Termini de presentació de propostes: del 5 de març al 25 de març de 2021.
> Ordenança Municipal Reguladora del Servei Municipal d’Obertura i Manteniment d’una franja exterior de protecció contra incendis forestals. Feu clic aquí per visualitzar l’ordenança

Els suggeriments i observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar dins el termini fixat a través del Registre General d’Entrades d’aquest Ajuntament per tal que quedin correctament identificades. Es poden presentar Telemàticament amb el tràmit d’Instància Genèrica o bé Presencialment (recordeu que en aquest darrer cas, caldrà sol·licitar Cita Prèvia).