Instal·lació de les plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’Ajuntament de Susqueda

El dilluns es van finalitzar els treballs d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’Ajuntament de Susqueda. En total s’han instal·lat 18 mòduls fotovoltaics per formar un generador de 8,28 kWp. La instal·lació disposa d’un ondulador, de manera que la potència total de la instal·lació és de 8 kW nominals.

Pel que fa la producció estimada serà de 11333 kWh anuals. El consum anual mitjà dels darrers anys és de 21861 kWh, de manera que es preveu una cobertura solar d’un 52 %.

També s’han instal·lat bateries de liti per a l’acumulació de l’energia generada durant les hores de sol. Aquesta instal·lació proveirà energia tant a l’Ajuntament com al Local Social.

Aquesta acció s’inclou dins l’ODS número 7, 9 i 13.