Mosquit tigre als horts

Us deixem amb una guia de bones pràctiques per tal d’evitar la reproducció dels mosquits tigre als horts:

Els horts són espais on la presència de mosquit tigre és habitual i pot arribar a causar moltes molèsties als ciutadans que viuen o transiten per zones properes.


El mosquit tigre als horts hi troba molts objectes destinats a acumular aigua, com dipòsits o bidons. No hi ha cap problema en acumular aigua, si els dipòsits estan tapats hermèticament o amb tela mosquitera de malla fina. Si deixem forats més grans que un mosquit, la femella hi podrà entrar i realitzar la posta. D’aquesta manera s’acabarà reproduint i generarà molts mosquits.

Per altra banda, també és molt important capgirar els objectes que poden retenir aigua de pluja.