Nota informativa – Subvenció: Ajuts a Esportistes individuals

D’acord amb la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Susqueda un import econòmic total de 500,00 euros referents al programa A: Suport dels municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport (2018).