Nota informativa – Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i cultural 2022

Una vegada comunicada la resolució de la Junta de Govern de la Diputació, refent a la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural durant l’any 2022, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Susqueda:

  • Despeses de cultura: 6.696,75€ per l’organització d’activitats culturals com ara festes majors, aplecs…
  • Despeses de camins: 3.000,00€ per a actuacions de millora en camins municipals.
  • Despeses en noves tecnologies: 596,78€ per a l’adquisició de material informàtic per les oficines de l’Ajuntament.
  • Despeses corrents: 10.000,00€ per a la recollida i gestió de residus.
  • Inversions: 27.948,25€ per a la instal·lació d’un ascensor a les dependències municipals.
  • Despeses de secretaria i intervenció: 10.000,00€ per a les despeses derivades de cobrir el lloc de treball de secretaria i intervenció.