Nota informativa – Subvenció: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

Una vegada comunicada la resolució de la Junta de Govern de a Diputació, refent a la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural durant l’any 2018, la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Susqueda:

  • 6100,00 euros al fons de cooperació econòmica i cultural.
  • 3000,00 euros en matèria de camins.
  • 589,80 euros en matèria de noves tecnologies i equipaments informàtics.
  • 23991,12 euros en materia de despeses corrents.