Relació provisional admesos/exclosos convocatòria plaça agutzil

Decret d’aprovació de la llista provisional  d’aspirants admesos/es i exclosos/es en relació al procés selectiu per cobrir una plaça d’agutzil en règim de personal laboral fix, mitjançant concurs d’oposició i constitució d’una borsa de treball.

Llistat Provisional Admesos exclosos Plaça Agutzil