Torna el mosquit Tigre!

El llarg període estival amb les altes temperatures i manca de pluja d’aquest any 2019 fa que els únics mosquits tigre que hi ha siguin els criats en l’aigua que nosaltres manipulem: plats dels testos, bidons dels horts, dipòsits de guardar aigua, embornals que recullen l’aigua de reg de terrasses o jardins, etc.
Els mosquits tigre generats per aquestes causes, han constituït una població baixa i han causat poques molèsties però, el que si han fet, és anar acumulant les postes d’ous en tots els llocs possibles.
És ara, quan arriben els fronts atlàntics, com el que va passar aquesta setmana, que la majoria de punts de cria s’omplen d’aigua i fan eclosió els ous, que generaran el primer gran pic de població de mosquits tigre de finals d’estiu.
Des de l’Ajuntament us convidem a buidar l’aigua estancada en plats de testos i en general en qualsevol contenidor on s’hagi acumulat.

Tenim els dies vinents per fer-ho, la setmana que ve serà massa tard!!