Documentació

Projecte d’adequació d’una àrea forestal recreativa a Susqueda

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya

Normativa genèrica:


Normativa específica de Susqueda:

 • Memòria i normativa específica (PDF 1,1 MB)
 • Annex: Estudi Geològic (PDF 2,8 MB).
 • Ordenació del SNU 0.1.1 (PDF 2,6 MB).
 • Ordenació del SNU 0.1.2 (PDF 5,9 MB).
 • Ordenació del SNU 0.1.3 (PDF 3,2 MB).
 • Ordenació del SNU 0.1.4 (PDF 4,1 MB).

Catàleg de Masies

Documentació del Catàleg de Masies de Susqueda.

 • Memòria del catàleg de masies de Susqueda (TEXT PUBLICAT).
 • Fitxes del Catàleg 1.
 • Fitxes del Catàleg 2.
 • Fitxes del Catàleg 3.
 • Fitxes de l’Annex.
 • Fitxes de l’Inventari.
 • Plànol de situació de les masies A1_1.
 • Plànol de situació de les masies A1_2.
 • Catàleg Masies Susqueda COMPLET (TEXT PUBLICAT) .

Documentació del POUM

Podeu consultar tota la informació del POUM en aquest enllaç