Documentació

Projecte d’adequació d’una àrea forestal recreativa a Susqueda

Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya

Normativa genèrica:


Normativa específica de Susqueda:

  • Memòria i normativa específica (PDF 1,1 MB)
  • Annex: Estudi Geològic (PDF 2,8 MB).
  • Ordenació del SNU 0.1.1 (PDF 2,6 MB).
  • Ordenació del SNU 0.1.2 (PDF 5,9 MB).
  • Ordenació del SNU 0.1.3 (PDF 3,2 MB).
  • Ordenació del SNU 0.1.4 (PDF 4,1 MB).

Documentació del POUM

Podeu consultar tota la informació del POUM en aquest enllaç